Search Results for: động từ

600 động từ cơ bản trong tiếng Nhật [PDF]

600 động từ cơ bản trong tiếng Nhật [PDF]. (600 Basic Japanese Verbs: The Essential Reference Guide) Tài liệu này bằng tiếng Anh, sẽ hướng dẫn cho bạn một cách có hệ thống… Continue reading

Bài tập ôn luyện trợ động từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp

Practical Japanese Workbooks 14 – 助動詞 (初・中級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 14 với chuyên đề về trợ động từ… Continue reading

Cách nhấn trọng âm Akusento phía sau động từ tiếng Nhật

Tài liệu này mình xuất ra từ OJAD (từ điển trọng âm tiếng Nhật online), xuất thành file để các bạn tiện download và nghiên cứu. Đối với trọng âm của động từ… Continue reading

Ôn luyện tổng hợp Kanji – Từ vựng – Ngữ pháp với Power Up N5 Yomu

Jitsuryoku Appu JLPT N5 Yomu. Tài liệu này rất có giá trị cho các bạn sơ cấp đặc biệt là vấn đề ngữ pháp. Tài liệu giúp bạn luyện tập cách sử dụng… Continue reading

Tự động từ và tha động từ thông dụng trong tiếng Nhật

Tự động từ và tha động từ thông dụng trong tiếng Nhật. Tài liệu khá ngắn chỉ 16 trang và hoàn toàn bằng tiếng Việt, giải thích ý nghĩa căn bản đồng thời… Continue reading

Bảng chia động từ tiếng Nhật ở tất cả các thể

Tài liệu này của FanPage Tự học tiếng Nhật, mình post lên đây để các bạn tiện download. Trong này có đầy đủ 3 nhóm động từ được chia ở tất cả các… Continue reading

  • Nhập địa chỉ email của bạn vào đây để được thông báo tài liệu mới qua mail