Bài tập ôn luyện trợ động từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbooks 14 – 助動詞 (初・中級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 14 với chuyên đề về trợ động từ trong tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp.

HƯỚNG DẪN: – Bạn cần nạp thẻ để yêu cầu download tài liệu. Click vào DOWNLOAD dưới đây. – Nếu bạn đã nạp thẻ hãy để lại Gmail bằng form này và bấm “Gửi”. JPL sẽ chia sẻ nó qua Google Drive cho bạn. Download

separator-drop-shadow

Form yêu cầu tài liệu

(Lưu ý: Chỉ có hiệu lực với những thành viên đã nạp thẻ, và bạn cần nhập chính xác địa chỉ Gmail nhé!)

separator-drop-shadow

Tài liệu liên quan

Bài tập ôn luyện trợ động từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbooks 14 – 助動詞 (初・中級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 14 với chuyên đề về trợ động từ… Continue reading

Bài tập ôn luyện liên từ tiếng Nhật từ sơ cấp đến thượng cấp


Practical Japanese Workbooks 13 – 接続詞 (初・中・上級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 13 với chuyên đề về liên từ tiếng… Continue reading

Bài tập ôn luyện danh từ tiếng Nhật trình độ thượng cấp


Practical Japanese Workbook 12 – 名詞 (上級) | Meishi (Joukyuu) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 12 với chuyên đề về… Continue reading

Bài tập ôn luyện danh từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbook 11 – 名詞 (初・中級) | Meishi (Shou・Chuukyuu) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 11 với chuyên đề về… Continue reading

Bài tập ôn luyện trợ từ tiếng Nhật trình độ thượng cấp


Practical Japanese Workbook 10 – 助司(上級) | Joshi (Joukyuu) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 10 với chuyên đề về trợ… Continue reading

Bài tập ôn luyện trợ từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbook 09 – 助司(初・中級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 9 với chuyên đề về trợ từ ở mức độ sơ trung cấp. Những… Continue reading

Bài tập ôn luyện thành ngữ tiếng Nhật trình độ thượng cấp


Practical Japanese Workbook 08 – 慣用句 (上級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 8 với chuyên đề về thành ngữ ở mức độ thượng cấp. Các… Continue reading

Bài tập ôn luyện thành ngữ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbook 07 – 慣用句 (初・中級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 7 với chuyên đề về thành ngữ. Các thành ngữ tiếng Nhật được… Continue reading

Bài tập ôn luyện động từ tiếng Nhật trình độ thượng cấp


Practical Japanese Workbook 06 – 動詞 (上級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 6, với chuyên đề vô cùng quan trọng là động từ. Tài liệu này… Continue reading

Bài tập ôn luyện động từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbook 05 – 動詞 (初・中級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 5, với chuyên đề vô cùng quan trọng là động từ. Tài liệu này… Continue reading

Bài tập ôn luyện phó từ tiếng Nhật trình độ thượng cấp


Practical Japanese Workbook 04 – 副詞 (上級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 4, tiếp theo của cuốn thứ 3 ôn luyện phó từ sơ trung cấp.… Continue reading

Bài tập ôn luyện phó từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbook 03 – 副詞 (初・中級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 3. Có rất ít những tài liệu chuyên về phó từ như thế… Continue reading

Bài tập ôn luyện từ tượng thanh và từ tượng hình tiếng Nhật trình độ thượng cấp


Practical Japanese Workbook 02 – 擬声語・擬態語 (上級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook. Đây là loạt bài tập ôn luyện bao gồm đán án lấy chủ đề là từ tượng… Continue reading

Bài tập ôn luyện từ tượng thanh và từ tượng hình tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbook 01 – 擬声語・擬態語 (初・中級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook. Đây là loạt bài tập ôn luyện bao gồm đán án lấy chủ đề là từ tượng… Continue reading

separator-drop-shadow

Các tài liệu cùng chuyên mục

Ngữ pháp tiếng Nhật toàn tập


Practice Makes Perfect Complete Japanese Grammar Practice Makes Perfect là bộ sách hướng dẫn học ngoại ngữ bán chạy hàng đầu với hơn 1 triệu bản đã được bán. Hơn 273 trang sách… Continue reading

Bài tập ôn luyện thành ngữ tiếng Nhật trình độ thượng cấp


Practical Japanese Workbook 08 – 慣用句 (上級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 8 với chuyên đề về thành ngữ ở mức độ thượng cấp. Các… Continue reading

Sử dụng kính ngữ tiếng Nhật khi nào, tạo sao và thế nào cho đúng


Sử dụng kính ngữ tiếng Nhật khi nào, tạo sao và thế nào cho đúng Japanese Respect Language When, Why, and How to use it Successfully Form yêu cầu tài liệu (Lưu ý:… Continue reading