Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N1 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N1 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu lần 1 của họ. Độ khó có tăng hơn một chút nhưng cũng không đáng kể. Bạn có thể download đề thi thử N1 định dạng PDF này để ôn luyện.

 

HƯỚNG DẪN: – Bạn cần nạp thẻ để yêu cầu download tài liệu. Click vào DOWNLOAD dưới đây. – Nếu bạn đã nạp thẻ hãy để lại Gmail bằng form này và bấm “Gửi”. JPL sẽ chia sẻ nó qua Google Drive cho bạn. Download

separator-drop-shadow

Form yêu cầu tài liệu

(Lưu ý: Chỉ có hiệu lực với những thành viên đã nạp thẻ, và bạn cần nhập chính xác địa chỉ Gmail nhé!)

separator-drop-shadow

Các tài liệu liên quan

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N1 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N1 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N2 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N2 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N3 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N3 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N4 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N4 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N5 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N5 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N1 của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N1. Đây là đề thi mẫu năng lực Nhật ngữ của Japan Foundation ở mức độ N1 để giúp các học viên làm quen với độ khó… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N2 của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N2. Đây là đề thi mẫu năng lực Nhật ngữ của Japan Foundation ở mức độ N2 để giúp các học viên làm quen với độ khó… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N3 của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N3. Đây là đề thi mẫu năng lực Nhật ngữ của Japan Foundation ở mức độ N3 để giúp các học viên làm quen với độ khó… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N4 của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N4. Đây là đề thi mẫu năng lực Nhật ngữ của Japan Foundation ở mức độ N4 để giúp các học viên làm quen với độ khó… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N5 của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N5. Đây là đề thi mẫu của Japan Foundation nhằm giúp những ai lần đầu thi năng lực Nhật ngữ làm quen với độ khó và luyện… Continue reading

separator-drop-shadow

Các tài liệu cùng chuyên mục

Ôn tập tổng hợp với JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji


JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này lên giúp bạn một kế hoạch ôn tập tổng hợp thi JLPT N5 trong vòng 15 ngày, trong đó mỗi ngày sẽ bao gồm… Continue reading

Thi thử JLPT N5 với Zettai Goukaku N5 Kanzen Moshi


Zettai Goukaku N5 Kanzen Moshi. Đây là tài liệu thi thử nằm trong bộ Kanzen Moshi thuộc trình độ N5. Trong tài liệu bao gồm 3 đề thi thử với đầy đủ file… Continue reading

Bộ đề thi thử năng lực tiếng Nhật N4


Đây là Bộ đề thi thử năng lực tiếng Nhật N4 [PDF] gồm hai đề với cả Audio cho bạn. Đặc biệt trong bộ đề thi này, có đi kèm với lời giải… Continue reading