Giáo trình tiếng Nhật Marugoto A2 từ Japan Foundation

Đây là trọn bộ giáo trình tiếng Nhật Marugoto A2 từ Japan Foundation. Marugoto là một giáo trình công phu và đầy tâm huyết của Nhật Bản với tham vọng phổ cập và nâng cao tiếng Nhật cho người nước ngoài ở khắp thế giới. Trình độ A2 là trình độ nâng cao hơn sau khi bạn đã học qua A1 (cũng có trên JPL), cả A2 và A1 vẫn nằm trong mức độ SƠ CẤP. Bộ giáo trình này bao gồm hai giáo khoa chính là Rikai và Katsudo còn có thêm rất nhiều Extra, sau đây là danh mục là JPL sưu tầm được, bạn sẽ nhận đầy đủ các giáo trình sau khi yêu cầu tài liệu.

MARUGOTO-A21-KATSUDOU.pdf
MARUGOTO-A21-RIKAI.pdf
MARUGOTO-A22-KATSUDOU.pdf
MARUGOTO-A22-RIKAI.pdf

MARUGOTO A2 Kanji

MARUGOTO_KANJI_A2.1.pdf
MARUGOTO_KANJI_A2.2.pdf

MARUGOTO A21 GRAMMAR

MARUGOTO A2_appendix.pdf
MARUGOTO A2_GRAMMAR_FULL.pdf

MARUGOTO A2 AUDIO

ShoKuyu 1 A2 (Elementary 1)
-Katsudou
–HowToUseAudioFilesWithBackgroundMusicA2
–MarugotoElementary1ActivitiesCan-doCheck
–MarugotoElementary1ActivitiesIndex
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson1
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson2
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson3
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson4
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson5
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson6
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson7
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson8
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson9
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson10
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson11
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson12
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson13
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson14
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson15
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson16
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson17
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3Lesson18
–MarugotoElementary1ActivitiesMp3LessonReview
–MarugotoElementary1ActivitiesTasksheetsforwriting
-Rikai
–HowToUseAudioFilesWithBackgroundMusicA2_2
–MarugotoElementary1CompetencesIndex
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson2
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson3
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson4
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson5
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson6
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson7
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson8
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson9
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson10
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson11
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson12
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson13
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson14
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson15
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson16
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson17
–MarugotoElementary1CompetencesMp3Lesson18
–MarugotoElementary1CompetencesNihongoCheck
–MarugotoElementary1CompetencesSakubunworksheetsLesson1-10
–MarugotoElementary1CompetencesSakubunworksheetsLesson11-18

ShoKuyu 2 A2 (Elementary 2)
-Katsudou
–HowToUseAudioFilesWithBackgroundMusicA2
–MarugotoElementary2ActivitiesCan-doCheck
–MarugotoElementary2Activitiesindex
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson2
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson3
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson4
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson5
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson6
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson7
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson8
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson9
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson10
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson11
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson12
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson13
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson14
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson15
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson16
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson17
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3Lesson18
–MarugotoElementary2ActivitiesMp3LessonReview
–MarugotoElementary2ActivitiesTasksheetsforwriting
-Rikai
–MarugotoElementary2Competencesindex
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesMp3Lesson1
–MarugotoElementary2CompetencesNihongoCheck
–MarugotoElementary2CompetencesSakubunworksheetsLesson1-10
–MarugotoElementary2CompetencesSakubunworksheetsLesson11-18

HƯỚNG DẪN: – Bạn cần nạp thẻ để yêu cầu download tài liệu. Click vào DOWNLOAD dưới đây. – Nếu bạn đã nạp thẻ hãy để lại Gmail bằng form này và bấm “Gửi”. JPL sẽ chia sẻ nó qua Google Drive cho bạn. Download

separator-drop-shadow

Form yêu cầu tài liệu

(Lưu ý: Chỉ có hiệu lực với những thành viên đã nạp thẻ, và bạn cần nhập chính xác địa chỉ Gmail nhé!)

separator-drop-shadow

Các tài liệu liên qua

Chuyển tiếp lên trung cấp với Giáo trình tiếng Nhật Marugoto A2B1


Theo cách phân loại của giáo trình Marugoto, trình độ A1, A2 là basic user, nghĩa là học viên sẽ được dạy căn bản về tiếng Nhật sơ cấp, trình độ B1 là… Continue reading

Giáo trình tiếng Nhật Marugoto A2 từ Japan Foundation


Đây là trọn bộ giáo trình tiếng Nhật Marugoto A2 từ Japan Foundation. Marugoto là một giáo trình công phu và đầy tâm huyết của Nhật Bản với tham vọng phổ cập và… Continue reading

Dễ dàng khởi đầu với giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Marugoto của Japan Foundation


Marugoto Starter (A1). Tài liệu này thuộc dạng mới ra sau này, đã được JPF nghiên cứu, đút kết kinh nghiệm và dày công tạo nên bộ giáo trình tuyệt vời này. Về… Continue reading

separator-drop-shadow

Các tài liệu cùng chuyên mục

Luyện phỏng vấn tiếng Nhật với Shadowing Let’s speak Japanese


シャドーイング 日本語を話そう 就職・アルバイト・進学面接編 [インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版] | Shadowing Shuushoku Arubaito Shingaku Mensetsu Hen [PDF + Audio]. Lưu ý: Sách được dịch ra Tiếng Thái, Indo, tiếng Việt (không có tiếng Anh). Nội dung sách chú trọng giao tiếp… Continue reading

Tài liệu hướng dẫn trả lời điện thoại trong công ty Nhật


しごとの日本語 電話応対編 | Shigoto no nihongo denwa outai kiso hen [PDF + Audio]. Tài liệu này mình thấy rất hay và thiết thực. Đối với văn hóa làm việc của công ty Nhật,… Continue reading

Tiếng Nhật chuyên ngành IT (PDF + Audio)


しごとの日本語 IT業務編 | Shigoto no Nihongo IT Gyoumuhen. Đây là giáo trình tiếng Nhật chuyên ngành IT nhưng ở mức rất cơ bản thôi. Cá nhân mình cũng là một nhân viên biên… Continue reading