Ôn tập tổng hợp với JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji


JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này lên giúp bạn một kế hoạch ôn tập tổng hợp thi JLPT N5 trong vòng 15 ngày, trong đó mỗi ngày sẽ bao gồm ba mảng kiến thức: từ vựng, kanji và ngữ pháp.

Nếu bạn kỷ luật được bản thân tuân theo kế hoạch của tài liệu này trong 15 ngày, sẽ tự tin vượt qua JLPT N5 dễ dàng.

HƯỚNG DẪN: – Bạn cần nạp thẻ để yêu cầu download tài liệu. Click vào DOWNLOAD dưới đây. – Nếu bạn đã nạp thẻ hãy để lại Gmail bằng form này và bấm “Gửi”. JPL sẽ chia sẻ nó qua Google Drive cho bạn. Download

separator-drop-shadow

Form yêu cầu tài liệu

(Lưu ý: Chỉ có hiệu lực với những thành viên đã nạp thẻ, và bạn cần nhập chính xác địa chỉ Gmail nhé!)

separator-drop-shadow

Các tài liệu liên quan

Ôn tập tổng hợp với JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji


JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này lên giúp bạn một kế hoạch ôn tập tổng hợp thi JLPT N5 trong vòng 15 ngày, trong đó mỗi ngày sẽ bao gồm… Continue reading

Tổng hợp ngữ pháp – từ vựng – Kanji N3 trong một tài liệu JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji


JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này dài hơn 200 trang và sẽ không làm bạn thất vọng nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống cô đọng những gì đã… Continue reading

separator-drop-shadow

Các tài liệu cùng chuyên mục

Ôn tập tổng hợp với JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji


JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này lên giúp bạn một kế hoạch ôn tập tổng hợp thi JLPT N5 trong vòng 15 ngày, trong đó mỗi ngày sẽ bao gồm… Continue reading

Thi thử JLPT N5 với Zettai Goukaku N5 Kanzen Moshi


Zettai Goukaku N5 Kanzen Moshi. Đây là tài liệu thi thử nằm trong bộ Kanzen Moshi thuộc trình độ N5. Trong tài liệu bao gồm 3 đề thi thử với đầy đủ file… Continue reading

Bộ đề thi thử năng lực tiếng Nhật N4


Đây là Bộ đề thi thử năng lực tiếng Nhật N4 [PDF] gồm hai đề với cả Audio cho bạn. Đặc biệt trong bộ đề thi này, có đi kèm với lời giải… Continue reading

Chokuzen Taisaku N3 Moji Goi Bunpou


Chokuzen Taisaku N3 Moji Goi Bunpou [PDF]. Tài liệu này cũng tương tự như “Chokuzen Taisaku Moji Goi 3 kyuu” nhưng mới hơn với cách phân chia trình độ năng lực Nhật nhữ… Continue reading

Ôn luyện tổng hợp Kanji – Từ vựng – Ngữ pháp JLPT N3 trong 20 ngày với 20 Nichi de Goukaku N3


Nihongo nouryokushiken 20-nichi de goukaku N1 moji goi bunpou. Tài liệu này giống như một bài thi thử JLPT nhưng bỏ qua phần nghe, chỉ tập trung vào phần Từ vựng – Ngữ… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N1 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation


Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N1 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading