Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N1 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation

Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N1 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

28 ngày ôn luyện nghe hiểu thượng cấp với Shiken ni Deru N1 N2 Choukai

Shiken ni Deru N1 N2 Choukai. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái hay của… Continue reading

40 ngày ôn luyện đọc hiểu thượng cấp với Shiken ni Deru N1 N2 Dokkai

Shiken ni Deru N1 N2 Dokkai. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái hay của… Continue reading

42 ngày ôn tập ngữ pháp thượng cấp với Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou to hyougen

Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou to hyougen. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái… Continue reading

50 ngày ôn tập từ vựng và Kanji thượng cấp với Shiken ni Deru N1 N2 Moji Goi

Shiken ni Deru N1 N2 Moji Goi. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái… Continue reading

Từ vựng cần thiết cho trình độ JLPT N1

Essential vocabulary for the JLPT N1. Đây là danh mục từ vựng (+ ý nghĩa) cần thiết cho trình độ N1. Các bạn thượng cấp có thể sử dụng để làm checklist, hoặc… Continue reading

Thi thử và luyện tập phương pháp đối phó trắc nghiệm N1 với JLPT moshi to taisaku N1

JLPT moshi to taisaku N1. Tài liệu này bao gồm 2 đề thi thử và các bài tập hướng dẫn thực hiện những dạng trắc nghiệm sẽ xuất hiện trong đề thi theo đúng… Continue reading

Thi thử JLPT N1 với Zettai Goukaku N1 Kanzen Moshi

Zettai Goukaku N1 Kanzen Moshi. Trong bộ này có 3 đề thi thử, trong đó đề thứ nhất được hướng dẫn kĩ lưỡng về cấu trúc và các dạng câu hỏi. Hai đề còn lại… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N1 của Japan Foundation

Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N1. Đây là đề thi mẫu năng lực Nhật ngữ của Japan Foundation ở mức độ N1 để giúp các học viên làm quen với độ khó… Continue reading

  • Nhập địa chỉ email của bạn vào đây để được thông báo tài liệu mới qua mail