Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N2 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation

Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N2 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Ôn luyện các dạng bài nghe hiểu được áp dụng trong kỳ thi JLPT N2 với Speed Master Choukai N2

Speed Master Choukai N2 – 日本語能力試験問題集 N2 聴解 スピードマスター. Tài liệu nằm trong bộ Speed Master với chuyên đề nghe hiểu đi kèm với 3CD chứa được tất cả các dạng bài tập… Continue reading

Luyện tập các dạng đọc hiểu trung cấp được áp dụng trong kì thi JLPT N2 với Speed Master N2 Dokkai

Speed Master Dokkai N2 – 日本語能力試験問題集 N2 読解 スピードマスター. Có 3 cấp độ đọc hiểu bạn sẽ phải vượt qua khi thi N2, đó là đoạn văn ngắn, trung và dài, độ khó… Continue reading

Ôn tập cấp tốc ngữ pháp N2 qua 8 bài học với Speed Master Bunpou N2

Speed Master Bunpou N2 – 日本語能力試験問題集 N2 文法 スピードマスター. Tài liệu này thường được nhiều bạn lựa chọn để ôn tập nhanh trước khi thi năng lực Nhật ngữ JLPT N2. Tài liệu… Continue reading

Ôn luyện năng lực Nhật ngữ N2 với Goukaku dekiru N2 (Book + Audio)

Goukaku dekiru N2 (Book + Audio). Đây là dạng tài liệu ôn luyện tổng hợp dưới dạng hình thức thi thử. Tài liệu bao gồm cả đáp án, script, audio, sẽ hướng dẫn… Continue reading

Luyện tập ngữ pháp trung cấp với Shin Kanzen Masuta N2 Bunpou

Shin Kanzen Masuta N2 Bunpou. Tài liệu này nằm trong bộ Shin Kanzen Master N2 thuộc phần ngữ pháp. Tài liệu này không phải dạng thi thử (mock exam) nhưng là dạng bài tập… Continue reading

28 ngày ôn luyện nghe hiểu thượng cấp với Shiken ni Deru N1 N2 Choukai

Shiken ni Deru N1 N2 Choukai. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái hay của… Continue reading

40 ngày ôn luyện đọc hiểu thượng cấp với Shiken ni Deru N1 N2 Dokkai

Shiken ni Deru N1 N2 Dokkai. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái hay của… Continue reading

42 ngày ôn tập ngữ pháp thượng cấp với Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou to hyougen

Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou to hyougen. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái… Continue reading

  • Nhập địa chỉ email của bạn vào đây để được thông báo tài liệu mới qua mail