Chokuzen Taisaku N3 Moji Goi Bunpou

Chokuzen Taisaku N3 Moji Goi Bunpou [PDF]. Tài liệu này cũng tương tự như “Chokuzen Taisaku Moji Goi 3 kyuu” nhưng mới hơn với cách phân chia trình độ năng lực Nhật nhữ… Continue reading

Ôn luyện tổng hợp Kanji – Từ vựng – Ngữ pháp JLPT N3 trong 20 ngày với 20 Nichi de Goukaku N3

Nihongo nouryokushiken 20-nichi de goukaku N1 moji goi bunpou. Tài liệu này giống như một bài thi thử JLPT nhưng bỏ qua phần nghe, chỉ tập trung vào phần Từ vựng – Ngữ… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N3 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation

Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N3 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Giải thích Ngữ pháp N3 Soumatome bằng tiếng Việt

Giải thích Ngữ pháp N3 Soumatome bằng tiếng Việt. Tài liệu này bám sát cấu trúc ôn tập 6 tuần của giáo trình ngữ pháp Sou matoume N3, bạn có thể sử dụng… Continue reading

Ôn tập toàn diện các dạng trắc nghiệm N3 với Pattern Betsu Tettei Drill N3

Pattern Betsu Tettei Drill N3. Tài liệu này gồm 4 unit, tương ứng với 4 kĩ năng: ngữ pháp, từ vựng, nghe hiểu, đọc hiểu. Mỗi kĩ năng lại tổng hợp nhiều dạng… Continue reading

Tổng hợp ngữ pháp – từ vựng – Kanji N3 trong một tài liệu JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji

JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này dài hơn 200 trang và sẽ không làm bạn thất vọng nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống cô đọng những gì đã… Continue reading

Ôn luyện trước khi thi năng lực Nhật ngữ N3 với tài liệu Yosou mondaishuu N3

Yosou mondaishuu N3. Tài liệu này nằm trong bộ Yosou mondaishuu chuyên về luyện thi năng lực Nhật Ngữ, lần trước JPL đã giới thiệu các bạn cuốn N1 và N2, còn đây… Continue reading

Thi thử JLPT N3 với Zettai Goukaku N3 Kanzen Moshi

Zettai Goukaku N3 Kanzen Moshi. Đây là tài liệu thi thử nằm trong bộ Kanzen Moshi thuộc trình độ N3. Trong tài liệu bao gồm 3 đề thi thử với đầy đủ file… Continue reading

Luyện tập nghe hiểu N3 với Shin Kanzen Master N3 Choukai

Shin Kanzen Master N3 Choukai – 新完全マスターN3 聴解. Tài liệu này nằm trong bộ Shin kanzen masuta N3 thuộc phần nghe hiểu đi kèm với 2 CD chứa đựng các dạng bài nghe… Continue reading

  • Nhập địa chỉ email của bạn vào đây để được thông báo tài liệu mới qua mail