Ôn tập tổng hợp với JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji

JLPT Taisaku N5 Bunpou Goi Kanji. Tài liệu này lên giúp bạn một kế hoạch ôn tập tổng hợp thi JLPT N5 trong vòng 15 ngày, trong đó mỗi ngày sẽ bao gồm… Continue reading

Thi thử JLPT N5 với Zettai Goukaku N5 Kanzen Moshi

Zettai Goukaku N5 Kanzen Moshi. Đây là tài liệu thi thử nằm trong bộ Kanzen Moshi thuộc trình độ N5. Trong tài liệu bao gồm 3 đề thi thử với đầy đủ file… Continue reading

Nắm vững văn phạm tiếng Nhật với TRY N5

Bộ giáo trình này là tập hợp bài tập văn phạm tương ứng với trình độ năng lực Nhật ngữ N5. Triết lý biên soạn của sách lấy văn phạm làm chủ đạo… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N5 (vol.2 – 2018) của Japan Foundation

Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N5 (vol.2 – 2018). Đây là đề thi mẫu thứ 2 của Japan Foundation vừa mới phát hành cuối năm 2018, nhằm cập nhật đề thi mẫu… Continue reading

Ôn luyện năng lực Nhật ngữ N4 N5 với Goukaku dekiru N4 N5 (Book + Audio)

Goukaku dekiru N4 N5 (Book + Audio). Tài liệu bao gồm cả đáp án, script, sẽ hướng dẫn bạn ôn tập sẵn sàng cho kì thi năng lực Nhật ngữ N4, N5 sắp… Continue reading

Đề thi mẫu chính thức năng lực Nhật ngữ N5 của Japan Foundation

Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook N5. Đây là đề thi mẫu của Japan Foundation nhằm giúp những ai lần đầu thi năng lực Nhật ngữ làm quen với độ khó và luyện… Continue reading

Luyện thi năng lực Nhật ngữ N5 với tài liệu từ Ecust

Ecust là East china university science technology – Trường đại học khoa học công nghệ Hoa Đông. Tài liệu ôn thi N5 này cho chính Ecust biên soạn. Các bạn không cần lo… Continue reading

Luyện thi N5 với giáo trình Tanki Masuta Doriru

Luyện thi N5 với giáo trình Tanki Masuta Doriru Tanki Masuta Doriru N5 Giáo trình này nằm trong bộ Tanki Masuta Doriru từ cấp độ N5 đến N1. Với tài liệu ôn luyện… Continue reading

Bộ ôn luyện thi năng lực Nhật ngữ N4-N5

Đây là tài liệu Nihongo Challenge. Dành cho những ai đã đến với tiếng Nhật một thời gian và sẵn sàng cho kì thi năng lực Nhật ngữ đầu tiên trong đời. Với… Continue reading

  • Nhập địa chỉ email của bạn vào đây để được thông báo tài liệu mới qua mail