Từ điển Kanji Nhật Việt của Nguyễn Văn Khang

Từ điển Kanji Nhật Việt của Nguyễn Văn Khang. Cuốn từ điển này được xuất bản đã lâu nhưng kiến thức thì không hề cũ. Lợi điểm này nó hoàn toàn bằng tiếng… Continue reading

Từ điển Anh Nhật chuyên ngành lịch sử Châu Âu cận đại

English-Japanese the student’s dictionary of European modern history.  Tài liệu này nằm trong bộ English Japanese the Students Dictionary mà JPL từng giới thiệu đến các bạn vài cuốn. Cuốn này đề cập… Continue reading

Từ điển Anh Nhật chuyên ngành sinh học

English Japanese the student’s dictionary of biology. Tài liệu này nằm trong bộ English Japanese the Students Dictionary mà JPL từng giới thiệu đến các bạn vài cuốn. Cuốn này thuộc chuyên ngành… Continue reading

Từ điển Anh Nhật chuyên ngành toán học

English Japanese the student’s dictionary of mathematics. Tài liệu này nằm trong bộ English Japanese the Students Dictionary mà JPL từng giới thiệu đến các bạn vài cuốn. Nếu bạn không biết cách… Continue reading

Từ điển phật giáo Nhật Anh

Japanese english buddhist dictionary. Từ điển phật giáo tra theo alphabet, các từ tiếng Nhật được viết bằng Romaji (có kèm kanji) và giải thích bằng tiếng Anh. Bạn download phần mềm PDFlite… Continue reading

Từ điển thành ngữ tiếng Nhật

Nihongo Kanyouki Jiten. Từ điển dài hơn 600 trang tổng hợp phong phú các câu thành ngữ trong tiếng Nhật và giải thích ý nghĩa (bằng tiếng Nhật). Tài liệu được trình bày… Continue reading

Từ điển 3 thứ tiếng Anh Nhật Đức về thuật ngữ Nhân khẩu học

Trilingual Glossary of Demographic Terminology. Nhân khẩu học là khoa học nghiên cứu thống kê về dân số loài người. Đây là một ngành khoa học chung có thể áp dụng cho bất… Continue reading

Từ điển động từ tiếng Nhật

Usage of Japanese Verbs. Từ điển này hỗ trợ chia động từ và đặt câu. Trình bày chủ yếu bằng Romaji, liệt kê và chia động từ đồng thời đặt câu cho từng… Continue reading

Từ điển Anh Nhật chuyên ngành vật lý

English japanese the student’s dictionary of physics. JPL đã từng giới thiệu đến các bạn cuốn từ điển tương tự nhưng là chuyên ngành hóa học. Còn đây là cuốn từ điển chuyên… Continue reading

  • Nhập địa chỉ email của bạn vào đây để được thông báo tài liệu mới qua mail