Từ tượng thanh, từ tượng hình trong tiếng Nhật


Practial+Guide+mimetic[1]A Practical Guide to Mimetic Expressions through Pictures – Giongo, Gitaigo

HƯỚNG DẪN: – Bạn cần nạp thẻ để yêu cầu download tài liệu. Click vào DOWNLOAD dưới đây. – Nếu bạn đã nạp thẻ hãy để lại Gmail bằng form này và bấm “Gửi”. JPL sẽ chia sẻ nó qua Google Drive cho bạn. Download

separator-drop-shadow

Form yêu cầu tài liệu

(Lưu ý: Chỉ có hiệu lực với những thành viên đã nạp thẻ, và bạn cần nhập chính xác địa chỉ Gmail nhé!)

separator-drop-shadow

Các tài liệu cùng chuyên mục

600 động từ cơ bản trong tiếng Nhật [PDF]


600 động từ cơ bản trong tiếng Nhật [PDF]. (600 Basic Japanese Verbs: The Essential Reference Guide) Tài liệu này bằng tiếng Anh, sẽ hướng dẫn cho bạn một cách có hệ thống… Continue reading

Bài tập ôn luyện trợ động từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp


Practical Japanese Workbooks 14 – 助動詞 (初・中級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 14 với chuyên đề về trợ động từ… Continue reading

Bài tập ôn luyện liên từ tiếng Nhật từ sơ cấp đến thượng cấp


Practical Japanese Workbooks 13 – 接続詞 (初・中・上級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 13 với chuyên đề về liên từ tiếng… Continue reading